Przejdź do sekcji:

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Regulamin newslettera

§ 1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu z siedzibą 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1, zwanym dalej „MDK”.

 

§ 2

1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez MDK na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty programowej MDK.

2. Użytkownik - poprzez zawarcie z MDK umowy o świadczenie usługi Newsletter - udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w ust. 1.

 

§ 3

Usługa Newsletter jest bezpłatna. 

 

§ 4

1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.mdk.opole.pl, w części dotyczącej Newslettera, poda swój adres e-mail, zaznaczy opcję „Zapoznałem się i akceptuję postanowienia regulaminu”, a następnie kliknie przycisk „Dopisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do MDK i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

2. MDK na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez MDK, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

 

§ 5

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§ 6

1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy mdk@mdk.opole.pl, pocztą na adres MDK podany w § 1 Regulaminu lub osobiście pod adresem wskazanym w § 1 Regulaminu.

 

§ 7

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

 

§ 8

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy mdk@mdk.opole.pl, pocztą na adres MDK podany w § 1 Regulaminu lub osobiście pod adresem wskazanym w § 1 Regulaminu.

2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez MDK.

3. MDK rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§ 9

1. W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie - w szczególności w korespondencji z MDK lub w formularzu rejestracyjnym - treści o charakterze bezprawnym.

2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystaniu z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

 

§ 10

1. Podany przez użytkownika adres e-mail będzie przetwarzany przez MDK w celu udostępniania usługi Newsletter.

2. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu z siedzibą 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MDK możliwy jest pod numerem telefonu 77 454 27 14 lub adresem mailowym mdk@mdk.opole.pl.

4. Udostępnienie adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z usługi Newsletter.

5. Udostępnione dane będą przetwarzane przez okres korzystania z usługi Newsletter.

6. Udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7. Cofnięcie wydanej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez MDK jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usługi Newsletter.

8. Zgoda na przetwarzanie przez MDK danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta, co jest równoznaczne ze złożeniem przez użytkownika oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usługi Newsletter.

9. W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości stwierdzonych przy przetwarzaniu danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.